KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Pozostałe preparaty chwastobójcze

 

 


Roundup Energy 450 SL

 

Roundup® Energy 450 SL to dolistny, systemiczny, nieselektywny  herbicyd nowej generacji zawierający substancję aktywną - glifosat, o wysokim standardzie bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do użytkowników jak i środowiska. To także jedyny tego typu środek wykorzystujący formułę TranSorbTM Technology.

Roundup® Energy 450 SL oferowany jest w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Stosuje się go nalistnie, z przeznaczeniem do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz do desykacji zbóż, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, grochu na suche nasiona, bobiku i łubinu żółtego

 

Roundup 360 SL

 

 Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzaniaroztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych, terenach nie użytkowanych rolniczo, wokół domu i na działce oraz do likwidacji ugorów i odłogów.

 

Tajfun 360 SL 

 

Taifun 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.

 

Starane 250 EC  

 

Środek chwastobójczy. Pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin gdzie powoduje ich zamieranie.

 

Fernando 225 EC 

 

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych