KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Preparaty do ochrony kukurydzy

Lumax 537,5 SE 

 

LUMAX 537,5 SE jest środkiem chwastobójczym, zawiesino-emulsją do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

 

Panida 330 EC 

 

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w kukurydzy i roślinach warzywnych. 

Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

 

Maister 310 WG + Actirob + Zeagran 340 SE  

 

Środek chwastobójczy, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w kukurydzy.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje biologicznie czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza, młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18 dniach od wykonania zabiegu.

 

Laudis 44 OD + Zeagran 340 SE  

 

Laudis 44 OD to produkt firmy Bayer CropScience przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (prosowate) i dwuliściennych, szczególnie polecany przeciwko komosie. Herbicyd zawiera nową substancję aktywną tembotrion, z nowej klasy chemicznej.

Środek stosuje się powschodowo w fazie 2-6 liści kukurydzy w okresie, kiedy chwasty już skiełkowały i znajdują się w optymalnej fazie siewek, do fazy 2-4 liści. Przy zwalczaniu chwastnicy jednostronnej oprysk należy wykonać, kiedy chwast ma 2-6 liści lub jest w fazie początku krzewienia. Zalecaną dawką jest 1,7-2,25 l/ha.

 

Titus 25 WG + Trend 0,5  

 

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

 

Milagro 040 SC 

 

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

 

Bromotril 250 SC                             

 

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie poprzez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.

 

Mustang 306 SE

 

Preparat chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania woda, stosowany nalistnie. Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż i kukurydzy.

Mustang 306 SE jest herbicydem układowym /systemicznym/, pobieranym jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformacje i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, czyli podczas cieplej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur /około 5o C/ całkowite zwalczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Preparat najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

 

Mocarz 75 WG 

 

Mocarz 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i życie oraz pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i kukurydzy.

 

Prestige 290 FS

 

Zaprawa owadobójcza i grzybobójcza w formie płynnego koncentratu do zaprawiania bulw ziemniaka.

 

Pyrinex 480 EC

 

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach rolniczych, roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w leśnictwie.
Na roślinie działa powierzchniowo.