KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Glifosaty

 

TAJFUN 360 SL w opakowaniach: 0,25L, 1L, 5L, 20L

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI. 


1. ZBOŻA
Środek stosować na ściernisko i do desykacji.
Zalecana dawka: 4 l/ha w 200-300 l wody.
lub
Tajfun 360SL 4l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

 

2. ROŚLINY SADOWNICZE.
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce 

zależnej od występujących gatunków.

Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA (np. Chwastox
Extra 300 SL) w dawce:
Tajfun 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
lub
2,4-D (np. Aminopielik Standard 600 SL) w dawce:
Tajfun 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.


3. SADY (DRZEWA ZIARNKOWE I PESTKOWE)
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu,
stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Zalecana dawka: 2-8 l w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA (np. Chwastox
Extra 300 SL):
Tajfun 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha
lub
2,4-D (np. Aminopielik Standard 600 SL) w dawce:
Tajfun 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.

4. TERENY NIEUŻYTKOWE ROLNICZO (PLACE MAGAZYNOWE, TERENY PRZEMYSŁOWE,
POBOCZA DRÓG, TERENY KOMUNALNE, TOROWISKA TRAMWAJOWE).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.