KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Dane rejestracyjne Spółki

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000361161
NIP:759 172 58 32
Regon: 142484640

Konta bankowe:

PKO BP 40 1020 1332 0000 1102 0027 9950
Bank BS 09 8923 1050 0819 0217 2008 0001

Siedziba Spółki:

07-323 Zaręby Kościelne
ul. Czyżewska 20

Dane kontaktowe

tel. 86 270-69-00

biuro@sklodowski.com.pl