KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Dni Kukurydzy 2011

W dniu 21.08.2011r. firma Skłodowski Spółka Jawna wzięła udział w „Dniach Kukurydzy", które odbyły się w Andrzejewie (powiat ostrowski, woj. mazowieckie).

Dni Kukurydzy zostały zorganizowane przez gminę Andrzejewo i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki. W Dniach Kukurydzy wzięli udział również przedstawiciele władz samorządu woj. mazowieckiego, przedstawiciele powiatu ostrowskiego i powiatów sąsiadujących oraz  licznie przybyli lokalni rolnicy.

W trakcie spotkania odbyły się wykłady tematyczne, które rozpoczął Kierownik Terenowego Zespołu Doradców Ostrów Mazowiecka. Firmy z branży nawozowej, nasiennej i ochrony roślin na swoich stoiskach firmowych prezentowały środki do produkcji rolnej. W trakcie Dni Kukurydzy rolnicy mogli również skorzystać z porad specjalistów MODR oraz przedstawicieli firm obsługujących rolnictwo. Odbyła się także prezentacja kolekcji odmian kukurydzy, założonych na poletkach doświadczalnych. Wiele z proponowanych odmian nasion kukurydzy jest dostępnych w ofercie sprzedaży Skłodowski Spółka Jawna. Dni Kukurydzy wzbogaciła wystawa maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej. W trakcie spotkania odbył się także pokaz sprzętu do siewu i zbioru kukurydzy.

W „Dniach Kukurydzy" wziął udział i wygłosił wykład do zaproszony gości prof. Józef Adamczyk. Podczas swojego wystąpienia Profesor zwrócił szczególną uwagę na temperaturę w okresie kiełkowania. Optymalna temperatura gleby podczas wysiewu wynosi 8°C. Poniżej tej temperatury wysiew staje się niekorzystny a nasiona nie wykiełkują. Ten problem był widoczny szczególnie w tym roku. Wiosna była wyjątkowo zimna, co spowodowało procentowo niewielki poziom wykiełkowanych nasion. Natomiast te nasiona, które wykiełkowały miały problemy w dalszym wzroście.

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za odwiedzanie stoiska Skłodowski Spółka Jawna. Spotkania z Państwem i wspólne rozmowy pozwalają nam jeszcze lepiej poznać potrzeby naszych klientów i sprostać Państwa oczekiwaniom.

http://www.sklodowski.com.pl/uploads/1-1324976787p1030161.JPG