KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

DyckerhoffDyckerhoff Polska Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 3,  26-052 Sitkówka 


CEM I 42,5R,


Właściwości

szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,

stabilne parametry jakościowe,

wysokie ciepło hydratacji.

Zalecane stosowanie

- produkcja betonu towarowego w klasach do C 50/60,

- produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,

- produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,

- betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,

- produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,

- konstrukcje i elementy sprężone,

- produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,

- jako surowiec przy produkcji tzw. chemii budowlanej (suche mieszanki).

25kg worki  luz

 

CEM II/BV 32,5R,


Właściwości

umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,

umiarkowane ciepło hydratacji,

przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,

dobra urabialność,

podwyższona odporność na agresję chemiczną.

Zalecane stosowanie

- produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37,

- produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,

- betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,

- produkcja zapraw murarskich,

- stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,

- beton komórkowy,

- budownictwo hydrotechniczne.

25kg worki, luz

 

CEM II/BM (V-LL) 32,5R,


Właściwości

umiarkowane narastanie wytrzymałości początkowej,

umiarkowane ciepło hydratacji,

dobra urabialność mieszanki betonowej.

Zalecane stosowanie

- zaprawy cementowo-piaskowe, zaprawy murarskie i tynkarskie,

- stabilizacje,

- podsypki i podbudowy,

- jastrychy,

- betony niezbrojone,

- betony konstrukcyjne zbrojone klas wytrzymałościowych
   od C 12/15 do C 25/30 w klasach ekspozycji XC1, XC2, XC3.

- prefabrykaty betonowe nie narażone bezpośrednio na czynniki atmosferyczne,

25kg worki