KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Lafarge

 

 

Lafarge Cement  

ul. Warszawska 110, 28-366 Małagoszcz

 

 

CEM II/BM (V-LL) 32,5R STANDARD

Właściwości

umiarkowane narastanie wytrzymałości początkowej,

umiarkowane ciepło hydratacji,

dobra urabialność mieszanki betonowej.

Zalecane stosowanie

- zaprawy cementowo-piaskowe, zaprawy murarskie i tynkarskie,

- stabilizacje,

- podsypki i podbudowy,

- jastrychy,

- betony niezbrojone,

- betony konstrukcyjne zbrojone klas wytrzymałościowych
  od C 12/15 do C 25/30 w klasach ekspozycji XC1, XC2, XC3.

- prefabrykaty betonowe nie narażone bezpośrednio na czynniki atmosferyczne,

25kg worki

 

CEM II/AV 42,5R EKSPERT

Właściwości

szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,

stabilne parametry jakościowe,

wysokie ciepło hydratacji

Zastosowanie

- do zapraw murarskich i tynkarskich cementowych i cementowo wapiennych

- do betonów na elementy konstrukcji budynków -wieńce, nadproża, stropy, schody, wylewki pod posadzki

- do produkcji prefabrykatów

25kg worki  

 

MC 12,5 LEPO

Właściwości

wysoka urabialność i plastyczność

podwyższona przyczepność do podłoża

Zastosowanie

- zaprawy tynkarski i murarskie, bez konieczności stosowania wapna i plastyfikatorów

- do murowania klinkieru

- do wykonywania warstw wyrównujących pod posadzki

25kg worki