KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Ożarów

 

 

Grupa Ożarów S.A.

27-530 Ożarów Karsy 77

 

 

CEM I 32,5R

Właściwości

szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,

stabilne parametry jakościowe,

wysokie ciepło hydratacji

Zastosowanie

- do zapraw murarskich i tynkarskich cementowych i cementowo wapiennych

- do betonów na elementy konstrukcji budynków -wieńce, nadproża, stropy, schody, wylewki pod posadzki

- do produkcji prefabrykatów

25kg worki

 

CEM II/BV 32,5R

Właściwości

umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,

umiarkowane ciepło hydratacji,

przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,

dobra urabialność,

podwyższona odporność na agresję chemiczną.

Zalecane stosowanie

- produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37,

- produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,

- betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,

- produkcja zapraw murarskich,

- stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,

- beton komórkowy,

25kg worki