KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna

 

 


Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

 

 


Saletra amonowa 34% N jest uniwersalnym, granulowanym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Zawiera ok. 34 % azotu (ok.17% w formie amonowej i ok. 17% w formie azotanowej). Może być stosowana na wszystkie gleby,  pod wszystkie rośliny,  przedsiewnie i pogłównie.

Opakowania:

-worki a'30

-worki big-bag 600

 

Karta charakterystyki

 

 

 

Mocznik 46% N jest nawozem uniwersalnym, może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, zarówno doglebowo jak i dolistnie. W przypadku nawożenia dolistnego stężenie mocznika musi być dostosowane do odporności danego gatunku roślin (zawartość mocznika w roztworze użytym do opryskiwania może wynosić 0,5-10%). Można łączyć go wówczas ze środkami ochrony roślin (wg zaleceń Instytutu Ochrony Roślin) czy nawadnianiem i takim roztworem opryskiwać pole. Oprysk należy wykonywać w godzinach rannych lub wieczornych; nie należy stosować roztworu mocznika w fazie kwitnienia zbóż. 

Opakowania:

-worki a'25 na palecie

-worki a'25

-worki big-bag 500-1000

 

Karta charakterystyki

 


 

Siarczan amonu 21% N zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe. Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym. Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję siarczanu amonu, stosować go należy przede wszystkim na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym. Na glebach słabo kwaśnych, zgodnie z zaleceniami nawozowymi, siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków. Przed siewem siarczan amonu można mieszać z mączką fosforytową, fosforanem amonowym , polifoską a także z nawozami potasowymi.

Opakowania:

-worki a'25

-worki big-bag 500

 

Karta charakterystyki 

 

Roztwór saletrzano-mocznikowy 32%N może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Opakowania:

-Nawóz płynny -cysterny

 

Karta charakterystyki