KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Luvena S.A.

 


LUVENA S.A. 

ul. Romana Maya 1 

62-030 Luboń

 

Lubofos na użytki zielone

PK (Ca, Mg, Na, S) 7-20-( 3-7-2,5-5)

Lubofos na użytki zielone jest kompleksowym produktem zaspokajającym potrzeby pokarmowe roślin, poprzez opdowiedni stosunek fosforu do potasu. Przede wszystkim wpływa na zdrowotność paszy. Makroskładniki drugoplanowe tj. sód i magnez wpływaja na lepszą kondycję zwierząt zwiększajac płodność i odporność na warunki stresowe, poprawiają równiez smakowitość paszy. Dodatkowy wapń odpowiada za budowę kości, natomiast siarka to budulec prawie wszystkich białek odpowiadajacy za sierść, kopyta i rogi a także ograniczający azotany w paszy.
Lubofos na użytki zielone jest nawozem kompletnym pozwalającym wyprodukować zdrową i jakościową paszę, co przekłada się na wydajne i zdrowe mleko.
Skłodowski Spółka Jawna
jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę Lubofosu na użytki zielone.

 

Lubofoska 4-12-12

NPK (Ca,S) 4-12-12- (14-29)

Lubofoska jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania w pierwszej kolejności pod zboża ozime i rzepak, w uprawach na glebach ubogich w magnez przyswajalny i siarkę. Może być również stosowana wiosną pod zboża jare, ziemniaki, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami oraz na użytki zielone. Skład nawozu najbardziej odpowiada potrzebom zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie. Dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłównie dawki azotu. Również przedsiewnie stosuje się ten nawóz w okresie wiosennym i niezbędne jest uzupełniające nawożenie azotem, które należy zastosować pogłównie, zgodnie z potrzebami uprawianych gatunków. Nawóz ten zastosowany na łąkach i pastwiskach przyczynia się do poprawy jakości pasz.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


CERTYFIKAT WE


Lubofoska 5-10-15

NPK (Ca,S) 5-10-15- (12,5-30)

Lubofoska® 5-10-15 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania. Jej skład, a zwłaszcza stosunek P do K (1 do 1,5) powoduje, że jest nawozem polecanym pod wszystkie rolnicze rośliny uprawne, a w szczególności pod zboża zarówno ozime jak i jare oraz rzepak. Szczególnie polecana jest na stanowiskach ubogich w potas i średnio zasobnych w fosfor. Może być również zastosowana pod ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami. Jako nawóz o wysokiej rozpuszczalności w wodzie, polecana jest do stosowania na łąki i pastwiska jako nawóz pogłówny. Skład nawozu całkowicie pokrywa zapotrzebowanie zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie - dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłówne dawki nawozu azotowego. Również przy stosowaniu wiosennym dodatkowo wymagane jest tylko pogłówne uzupełniające nawożenie azotem.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


CERTYFIKAT WE

 

Lubofoska 3,5-10-20

NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz powinno się wysiać nie później niż 7-10 dni przed siewem, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


CERTYFIKAT WE


Lubofoska pod zboża

Nawóz uwzględnia szczególnie duże zapotrzebowanie pszenicy (zwłaszcza konsumpcyjnej) na miedź i jęczmienia na mangan. Rola miedzi polega na zwiększeniu odporności roślin na atak patogenów oraz korzystnym wpływie na metabolizm azotu (lepsze wypełnienie kłosa, większa zawartość glutenu). Naturalna przyswajalność manganu jest zdecydowanie mniejsza w glebach o uregulowanym odczynie, a takie stanowiska są predysponowane do uprawy jęczmienia. Wystąpienie niedoboru manganu na plantacjach jęczmienia, a niekiedy także owsa można zatem skutecznie ograniczyć stosując Lubofoskę pod Zboża z miedzią i manganem. Dużą zaletą nawozu jest także zawartość siarki, w formach o zróżnicowanej szybkości działania (siarczany są uwalniane przez cały sezon wegetacyjny).

Zawartość łatwo przyswajalnego azotu w nawozie sprawia, że w przypadku uprawy zbóż ozimych nie jest potrzebne dodatkowe jesienne nawożenie. 

Lubofoska pod Zboża może być stosowana nawet w stanowiskach wyczerpanych ze składników mineralnych, gdyż wszystkie składniki zawarte w nawozie znajdują się w formach łatwo rozpuszczalnych.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


CERTYFIKAT WE


Lubofos 12

PK (Ca, Mg, S) 12-20- (5-4,5-10

Lubofos 12 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosunku do fosforu kwalifikuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie stosować pod zboża, na użytki zielone ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich w potas i magnez przyswajalny.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


 

Lubofos Corn

NPK (S) 5-10-21-(20)
z borem (B) 0,09, cynkiem (Zn) 0,24

Lubofos Corn jest nawozem granulowanym przeznaczonym do stosowania w uprawie kukurydzy. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe kukurydzy. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Kukurydza wymaga nawożenia fosforem, który zwiększa tylko wówczas jej plon, gdy rośliny są dobrze odżywione cynkiem. Cynk bierze udział w syntezie chlorofilu i witamin, wpływa na procesy wzrostu i rozwoju oraz zdrowotność roślin. Nawóz Lubofos Corn zawiera fosfor i cynk – dwa podstawowe składniki, które decydują o plonie kukurydzy. Ponadto Lubofos Corn zaleca się stosować w uprawie grochu, cebuli, lnu i chmielu.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


 

Lubofos pod Rzepak

NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18,5-(6-2,5-17)

Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie Lubofosem pod Rzepak wpływa na lepsze przygotowanie roślin do okresu zimowego. Zwiększa ich zimotrwałość i mrozoodporność. Lubofos pod Rzepak zalecany jest również pod inne rośliny krzyżowe, np. gorczycę, rzepik oraz warzywa kapustne.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


CERTYFIKAT WE


Lubofos pod Buraki

NPK (Ca, Na,S) 3,5-10-21-(6-2,2-17)

Lubofos pod Buraki został opracowany specjalnie z myślą o nawożeniu wymagającej rośliny jaką jest burak cukrowy. Plantacja buraków cukrowych pobiera przeciętnie dwukrotnie więcej potasu niż fosforu, dlatego relacja K2O/P2O5 w nawozie wynosi 2:1. Nowy produkt jest nawozem kompletnym, gdyż poza fosforem i potasem zawiera także inne makroskładniki takie jak azot, siarkę, wapń i sód oraz mikroelement - bor. Azot amonowy zwiększa rozpuszczalność fosforu, którego nośnikiem w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, czyli forma fosforu działająca przez cały sezon wegetacyjny. Rola składników drugorzędnych polega między innymi na stymulowaniu plonotwórczego działania azotu (siarka) oraz poprawie zdrowotności plantacji (siarka i wapń). W porównaniu z innymi uprawami, burak cukrowy wykazuje większe zapotrzebowanie na sód oraz wymaga dobrego zaopatrzenia w bor. Niedostateczna zawartość boru w glebie przejawia się fizjologiczną chorobą zwaną zgorzel liścia sercowego, a niedoboru tego mikroelementu nie likwiduje stosowanie obornika. Wszystkie te specyficzne wymagania pokarmowe buraka cukrowego uwzględniono opracowując skład chemiczny Lubofosu pod Buraki.

Opakowania:

- worki a’50 na palecie

- worki big-bag

- luz


CERTYFIKAT WE


Lubofos 5-10-25

NPK (S) 5-10-25-(15)

Nawóz Lubofos 5-10-25 może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Bardzo dobre efekty plonotwórcze wykazuje w uprawach o dużym zapotrzebowaniu na potas (okopowe, rzepak ozimy, większość roślin uprawianych na paszę). Szczególnie polecany w stanowiskach ubogich w potas, stanowiących duży odsetek gleb polskich. W uprawie roślin ozimych Lubofos 5-10-25 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudnodostępnych związków fosforu w glebie. Nośnikiem fosforu w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, co sprawia, że fosforany są stopniowo uwalniane z nawozu w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz zawiera siarkę zarówno w formach szybko działających, jak i trudniej rozpuszczalnych zapewniając dobre zaopatrzenie w ten składnik roślin siarkolubnych takich jak rzepak, kapusta, czosnek i cebula bez ryzyka wymycia siarczanów poza zasięg systemu korzeniowego.

Opakowania:

-worki a’50 na palecie

-worki big-bag

-luz


CERTYFIKAT WE

 

Luboplon wapniowo-magnezowy

28CaO - 17 MgO

Nawóz wapniowo-magnezowy przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach glebowych, niezależnie od rodzaju uprawy. Zalecany jest przede wszystkim na gleby o niskiej zasobności w magnez. Jego podstawowe znaczenie polega na poprawie zaopatrzenia roślin uprawnych w składniki drugoplanowe, takie jak: wapń, magnez i siarka. Funkcje tych składników, zwłaszcza magnezu i siarki to stymulacja plonotwórczego działania azotu. Rośliny dobrze odżywione siarką i wapniem są mniej podatne na atak patogenów.

Opakowania:

-worki a’50 na palecie

-worki big-bag

-luz


Superfosfat granulowany

Nawóz WE, granulowany, typ A.2.2a.

Superfosfat prosty P (Ca, S) 19-(25-32,5)

Superfosfat granulowany przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu chemicznego.

Opakowania:

-worki a’50 na palecie

-worki big-bag

-luz


CERTYFIKAT


Superfosfat pylisty

Nawóz WE, pylisty, typ A.2.2a.

Superfosfat prosty P (Ca, S) 17-(24-30)

Superfosfat pylisty przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu chemicznego.

Opakowania:

-worki a'50

 


CERTYFIKAT


 

Lubofos pod Ziemniaki 

NAWÓZ NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

Lubofos pod Ziemniaki jest nawozem przeznaczonym głównie do nawożenia upraw ziemniaków. Recepturę nawozu opracowano przede wszystkim z myślą o stosowaniu na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz nie nawożonych organicznie. Lubofos pod Ziemniaki z powodzeniem można stosować także w innych warunkach glebowych. Nawóz ten zawiera w swoim składzie część potasu w formie siarczanowej, co wpływa korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi.

Opakowania:

-worki a'50 na palecie

-worki big-bag

-luz

 

Lubofos Bezchlorkowy 3,5-10-15

NAWÓZ NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-15-(2-2,5-27,5

Polecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel). Zawartość siarki na dość wysokim poziomie i w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny powoduje, że nawóz polecany jest również pod uprawy siarkolubne (motylkowe, rzepak, kapustne). Nawóz zawiera również wapń i magnez w formie siarczanowej. Zawarte w nawozie formy składników korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin.

 

Luboplon magnezowo-siarczanowy 16 MgO-17 SO3 granulowany

Przeznaczenie:

Luboplon magnezowo-siarczanowy dostarcza kluczowe dla roślin pierwiastki (magnez i siarkę) niezbędne dla uzyskania wysokiego i jakościowo dobrego plonu. Oprócz uzupełniania kompleksu glebowego w S i Mg działa aktywnie, redukując negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy młodych roślin. Poza tym zwiększa efektywność nawozów azotowych, co prowadzi do zmniejszenia nakładów ponoszonych na stosowanie azotu oraz ogranicza rozpraszanie tego składnika w środowisku. Magnez i siarka odgrywają dużą rolę w kształtowaniu jakości zbieranych roślin (poprawa składu aminokwasowego, zwiększenie zawartości glutenu w ziarnie pszenicy, tłuszczu w nasionach rzepaku, cukru w korzeniach buraków i skrobi w bulwach ziemniaków). Ponadto rośliny dobrze odżywione siarką są odporniejsze na choroby grzybowe i atak szkodników. Opracowując skład chemiczny nawozu uwzględniono zawartość związków łatwo rozpuszczalnych w wodzie oraz uwalnianych stopniowo z granuli nawozowej. Taka formulacja nawozu pozwala na optymalne zaopatrzenie roślin w magnez i siarkę w całym sezonie wegetacyjnym, także w glebach lekkich, w których skłądniki ze związków bardzo dobrze rozpuszczalnych mogą być szybko przemieszczane poza zasięg systemu korzeniowego.

Opakowania:

-worki a'50 na palecie

-worki big-bag

-luz

 

Luboplon Kalium NAWÓZ WE, granulowany, typ A.3.3

Chlorek Potasu K (Ca, Mg, S) 40-(4,5-4-13)

Przeznaczenie:

Nawóz jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nazwozie. Może być polecany zarówno do bieżącego nawozenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb w potas. Bardzo dobrze sprawdza sie na trwałych użytkach zielonych. Głównym składnikiem jest potas, którego działanie w roślinie jest wielokierunkowe. Dobre zaopatrzenie w ten składnik powoduje większą naturalną odporność roślin na działanie patogenów, pozwala lepiej przystosować sie do stresu wywołanego niedoborami wody, a także poprawia zimotrwałość plantacji ozimych. Obok potasu nawóz zwiera także siarke i magnez. Wszystkie te składniki zwiększają wydajność fotosyntezy oraz poprawiają efektywność azotu pochodzacego z gleby i nawozów (funkcje plonotwórcze).

Opakowania:

-worki a'50 na palecie

-worki big-bag

-luz


Nawóz Ekologiczny 0-8-18

PK (Mg, S) 8-18-(8-12) zawierający fosforyt miękki

Nawóz przeznaczony dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi, choć z powodzeniem może być stosowany w ogródkach działkowych i przydomowych
Relacja K2O/P2O5 wynosząca 2,25 sprawia, że nawóz można stosować pod wszystkie rośliny uprawne
Szczególnie dużą efektywność fosforu z nawozu można uzyskać na glebach o odczynie lekko kwaśnym i kwaśnym
Ze względu na długi okres uwalniania składników nawozowych produkt może być polecany na plantacjach wieloletnich oraz w systemach nawożenia, których celem jest trwała poprawa żyzności gleby metodami ekologicznymi
Obecność magnezu zwiększa efektywność wykorzystania azotu z nawozów organicznych i gleby oraz zapobiega niedoborom magnezu w roślinach, zwłaszcza na glebach lekkich, z natury ubogich w ten składnik.

Opakowania:

-worki a’50 na palecie

-worki big-bag

-luz