KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

YARA

 

logo

Yara Poland Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 26

71-612 Szczecin

 

YaraBela Extran 27 (CAN)

Extran 27

 

Saletra wapniowo-amonowa zawierająca 27% N.
Granulowany nawóz azotowy z dodatkiem wypełniacza (dolomit) zawierający dodatkowo magnez oraz wapń.
Może być stosowany do nawożenia wszystkich upraw, przedsiewnie i pogłównie w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika pokarmowego, jakim jest azot.

Zalety
-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-nawóz nie wymaga mieszania z glebą, brak strat gazowych azotu dzięki otoczkowaniu
-dużo mniejsze zakwaszające działanie w porównaniu do innych nawozów azotowych (dwukrotnie mniejsze w porównaniu do mocznika)
-zawiera dodatkowo magnez (4% MgO) oraz wapń (7% CaO)

- doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew nawet do 42 metrów

 

YaraBela Sulfan

Sulfan

Granulowany nawóz azotowy (24%N) z siarką (15% SO3) zawierający dodatkowo magnez oraz wapń.
Może być stosowany do nawożenia wszystkich upraw, przedsiewnie i pogłównie w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika pokarmowego jakim jest azot oraz siarki.

Zalety
-zawartość dwóch form azotu, azotanowej (50%) i amonowej (50%), których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-zawiera siarkę poprawiającą efektywność nawożenia azotem
-nawóz nie wymaga mieszania z glebą, brak strat gazowych azotu dzięki otoczkowaniu
-dużo mniejsze zakwaszające działanie w porównaniu do innych nawozów azotowych z siarką
-zawiera dodatkowo magnez (1,5% MgO) oraz wapń (12% CaO)
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew nawet do 42 metrów

 

YaraMila 16-16-16 (Granular)

16-16-16

Granulowany nawóz wieloskładnikowy typu "Nitrofoska" dedykowany do wiosennego, startowego nawożenia rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych.
Stosowany również w nawożeniu zbóż jarych, kukurydzy, ziemniaków oraz użytków zielonych.

Zalety
-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-około 25% fosforu w formie polifosforanów, które w połączeniu z tradycyjnymi ortofosforanami stanowią idealną kompozycję dostępnego dla roślin fosforu, tak potrzebnego m.in. do wiosennej regeneracji ozimin
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
-jednym przejazdem dostarczamy pierwszą, wczesnowiosenną dawkę azotu, a wraz z nią efektywny fosfor oraz potas

Mając na uwadze fakt, że największe pobranie azotu , fosforu oraz potasu ma miejsce wiosną, stosowanie produktów z grupy "Nitrofosek" w uprawach ozimych może być jednym z najbardziej plonotwórczych zabiegów agrotechnicznych.

 

YaraMila 14-14-21

Viking

Granulowany ("Prill") nawóz wieloskładnikowy typu "Nitrofoska" dedykowany do wiosennego, startowego nawożenia rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych.
Stosowany również w nawożeniu zbóż jarych, kukurydzy, ziemniaków oraz użytków zielonych.

Zalety

-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-około 25% fosforu w formie polifosforanów, które w połączeniu z tradycyjnymi ortofosforanami stanowią idealną kompozycję dostępnego dla roślin fosforu, tak potrzebnego m.in. do wiosennej regeneracji ozimin
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
-jednym przejazdem dostarczamy pierwszą, wczesnowiosenną dawkę azotu, a wraz z nią efektywny fosfor oraz potas

Mając na uwadze fakt, że największe pobranie azotu , fosforu oraz potasu ma miejsce wiosną, stosowanie produktów z grupy "Nitrofosek" w uprawach ozimych może być jednym z najbardziej plonotwórczych zabiegów agrotechnicznych.

Granule typu "Prill" są drobniejsze od standardowych granul, przy jednakowym ciężarze nasypowym. Dzięki temu większa ilość granul pokrywa jednostkę powierzchni, co wpływa na równomierną dostępność wszystkich składników pokarmowych.

 

YaraMila Corn NPK 7-20-28

Corn

Granulowany, niskoazotowy nawóz wieloskładnikowy zalecany do przedsiewnego stosowania w kukurydzy, zbożach oraz rzepaku. W przypadku kukurydzy stosowany również w czasie siewu.

Zalety

-dodatek azotanowej formy azotu, która dzięki swej higroskopijności wpływa na bardzo szybkie rozpuszczanie granul
-fosfor naturalnie wolny od metali ciężkich
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-dodatkowo zawiera siarkę (7,5% SO3) oraz magnez (2% MgO)
-wzbogacony również mikroelementami (B, Mn, Zn, Fe)
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew

Typowy nawóz przedsiewny, dlatego wymagane jest wymieszanie z glebą.

 

YaraMila NPK 7-12-25

NPK

Granulowany, niskoazotowy nawóz wieloskładnikowy zalecany do przedsiewnego stosowania w zbożach oraz rzepaku.

Zalety

-dodatek azotanowej formy azotu, która dzięki swej higroskopijności wpływa na bardzo szybkie rozpuszczanie granul
-fosfor naturalnie wolny od metali ciężkich
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-dodatkowo zawiera siarkę (6,5% SO3) oraz magnez (2% MgO)
-wzbogacony również o bor
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew

Typowy nawóz przedsiewny, dlatego wymagane jest wymieszanie z glebą.