KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Insole

LINIA ZIELONA  - ROLNICZA

INSOL 3 jest koncentratem azotowo - magnezowo - mikroelementowym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania zbóż. Azot i magnez są wprowadzane do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są wprowadzane za pomocą nowej formulacji  AcINS gwarantującej najszybsze wchłanianie przez roślinę . Nawóz nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy. Wskazane jest łączne stosowanie INSOL 3 z roztworem mocznika PULREA oraz siarczanu magnezu. Na glebach ubogich w miedź lub mangan do cieczy roboczej należy dodać INSOL Cu lub INSOL Mn.

 INSOL 4 jest koncentratem mikroelementowym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania buraków cukrowych. Proporcje ilościowe mikroelementów zostały dostosowane do potrzeb tych roślin. Mikroelementy są stabilizowane za pomocą formuły AcINS. Możliwe jest stosowanie INSOL 4 z innymi wybranymi nawozami INSOL oraz odpowiednimi środkami ochrony roślin. Nawóz nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy. Najlepsze efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu koncentratu Insol 4 z Insol B  oraz roztworem mocznika Pulrea i siarczanem magnezu.

INSOL 5 jest koncentratem mikroelementowym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania rzepaku. Proporcje ilościowe mikroelementów stabilizowanych formułą AcINS zostały dostosowane do potrzeb tych roślin. Na glebach ubogich w bor INSOL 5 należy stosować łącznie z INSOL B. Zalecane jest stosowanie nawozu INSOL 5 z roztworem mocznika Pulrea oraz siarczanu magnezu. Możliwe jest stosowanie INSOL 5 z wybranymi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL 6 jest koncentratem mikroelementowym przeznaczonym do dolistnego nawożenia roślin strączkowych. Proporcje ilościowe mikroelementów zostały dopasowane do potrzeb roślin strączkowych w początkowych fazach rozwoju do kwitnienia włącznie. Mikroelementy stabilizowane są za pomocą formuły AcINS. Na glebach ubogich w bor do drugiego oprysku - przed kwitnieniem należy dodać koncentrat INSOL B. Można stosować INSOL 6 łącznie z wybranymi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL 7 jest nawozem zalecanym do stosowania w uprawie ziemniaków. Azot jest wprowadzony do nawozu w formie zapewniającej najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są stabilizowane za pomocą formuły AcINS. INSOL 7 stosowany zgodnie z zaleceniami znacznie ogranicza występowanie zarazy ziemniaczanej oraz alternariozy. Zalecane jest aby stosować INSOL 7 łącznie z roztworem mocznika Pulrea. Możliwe jest także stosowanie łącznie z wybranymi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie; nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL K jest dolistnym nawozem azotowo-magnezowo-mikroelementowym przeznaczonym do dokarmiania kukurydzy. Mikroelementy są wprowadzane do nawozu wykorzystując formułę AcINS zapewniającą najlepsze wchłanianie i biodegradowalność. Zalecane jest stosowanie nawozu INSOL K łącznie z roztworem mocznika Pulrea oraz siarczanu magnezu. Można stosować łącznie z wybranymi środkami ochrony roślin. Ponieważ kukurydza jest rośliną cynkolubną, wskazane jest łączne stosowanie nawozu INSOL K z INSOL Zn. Dodatek cynku jest niezbędny w przypadku uprawy kukurydzy w monokulturze. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy

INSOL 36 Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania dolistnego zbóż i traw. Jest przewidziany do stosowania w dokarmianiu dolistnym samodzielnie lub łącznie z roztworem mocznika Pulrea w stężeniu od 20 do 6%.

INSOL J Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania donasiennego i dolistnego zbóż i kukurydzy. Mikroskładniki występują w formie schelatowanej EDTA. INSOL J Tytan może być stosowany samodzielnie lub w nawożeniu dolistnym łącznie z roztworem mocznika Pulrea. Bardzo dobry efekt uzyskuje się stosując zaprawianie nasion koncentratem INSOL J Tytan w połączeniu z zaprawą standardową, a następnie nawożenie nim roślin przez oprysk dolistny. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

 

LINIA POMARAŃCZOWA - SADOWNICZA

INSOL P jest nawozem przeznaczonym do dolistnego dokarmiania drzew owocowych i krzewów jagodowych. Zawiera wszystkie potrzebne roślinom mikroelementy oraz azot i magnez. Azot i magnez są wprowadzane do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście. Mikroelementy występują w formie AcINS oraz jako chelaty EDTA. W przypadku występowania silnych niedoborów należy stosować INSOL P łącznie z INSOL Cu, INSOL Zn, INSOL Mn lub INSOL B. Możliwe jest łączne stosowanie INSOL P z nawozem wapniowym INSOL Ca. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy

INSOL Ca jest wysoko skoncentrowanym płynnym nawozem przeznaczonym do stosowania dolistnego, charakteryzującym się wysoką zawartością wapnia. Ponadto koncentrat zawiera azot, magnez oraz mikroelementy stabilizowane za pomocą formulacji AcINS. Przeznaczony jest do zapobiegania zaburzeniom fizjologicznym spowodowanym brakiem wapnia. INSOL Ca zapobiega występowaniu: na jabłoniach -gorzkiej plamistości podskórnej; na wiśniach, czereśniach i śliwach- pękaniu owoców; na pomidorach i papryce - suchej zgniliźnie wierzchołkowej; na roślinach kapustnych - brunatnieniu brzegów liści(tipburn). INSOL Ca poprawia jędrność i trwałość owoców truskawki, wiśni, czereśni i pomidorów. Może być stosowany łącznie z wybranymi środkami ochrony roślin oraz odpowiednimi nawozami INSOL. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy

INSOL Wap jest skoncentrowanym nawozem wapniowo-mikroelementowym przeznaczonym do dolistnego nawożenia roślin sadowniczych. INSOL Wap nie zawiera azotu. Wszystkie mikroelementy występują w formie chelatów EDTA. Zawarte w nawozie sole kwasu mrówkowego mają działanie zapobiegające rozwojowi chorób grzybowych szczególnie gorzkiej plamistości podskórnej w okresie przechowywania. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL U zawiera makroelementy w proporcji sprzyjającej wzrostowi roślin oraz najważniejsze dla roślin mikroelementy. Azot, fosfor i potas są wprowadzane do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są schelatowane EDTA oraz stabilizowane formułą AcINS. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwaczy i kapilar. Nawóz nie zawiera chloru.

INSOL W zawiera makroelementy w proporcji sprzyjającej wczesnemu wchodzeniu roślin w fazę generatywną, przyśpiesza tworzenie pąków kwiatowych. Zawiera również najważniejsze dla roślin mikroelementy schelatowane EDTA oraz stabilizowane formułą AcINS. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwaczy i kapilar. Nawóz nie zawiera chloru. Nawóz o niskiej zawartości biuretu.

INSOL pH jest cieczą barwy jasnożółtej mieszającą się z wodą w dowolnych proporcjach. Przeznaczony jest do korekty kwasowości podłoża przed założeniem plantacji i w czasie wegetacji a także do nawożenia w okresie wegetacji borówki wysokiej, wrzosów, różaneczników, iglaków oraz innych roślin wymagających kwaśnego podłoża. Nawóz nie zawiera chloru.

 

LINIA CZERWONA - ROLNICZO/SADOWNICZA

INSOL Cu jest dolistnym nawozem dostarczającym roślinom miedzi. Miedź występuje w postaci formulacji AcINS oraz chelatów EDTA.

Zastosowanie formulacji AcINS wraz z chelatami EDTA zapewnia najszybsze dostarczenie jonów miedzi do organizmów roślin.

Szczególnie podatne na niedobór miedzi są: zboża, buraki, kukurydza, rośliny motylkowe, trawy i rośliny sadownicze. Stosowanie INSOL Cu poprawia jakość łuski cebuli i tulipanów. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka dysz opryskiwaczy.

INSOL Mn jest dolistnym nawozem dostarczającym roślinom mangan. Cały mangan występuje w postaci skompleksowanej formułą AcINS oraz chelatów EDTA. Zastosowanie formulacji AcINS wraz z chelatami EDTA zapewnia najszybsze dostarczenie jonów manganu do organizmów roślin. Szczególnie zalecany jest do upraw buraków, zbóż, ziemniaków i grochu Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka dysz opryskiwaczy.

INSOL Zn jest dolistnym nawozem dostarczającym roślinom cynk. Cały cynk występuje w postaci skompleksowanej formułą AcINS oraz chelatów EDTA. Zastosowanie formulacji AcINS wraz z chelatami EDTA zapewnia najszybsze dostarczenie jonów cynku do organizmów roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy

INSOL PK jest skoncentrowanym klarownym nawozem zawierającym fosfor i potas, w formach najlepiej przyswajalnych przez rośliny. Przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania upraw rolniczych, warzyw i sadów. Dolistne stosowanie koncentratu pozwala na szybkie usunięcie niedoborów fosforu i potasu. Poleca się go stosować łącznie z mocznikiem Pulrea. INSOL PK może być również stosowany doglebowo w celu podniesienia zawartości łatwo przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie i podłożach organicznych. Może być stosowany łącznie z innymi wybranymi nawozami INSOL oraz odpowiednimi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL B jest wysokoskoncentrowanym płynnym nawozem borowym przeznaczonym do stosowania dolistnego. Bor występuje w nawozie w postaci związków organicznych, które charakteryzują się wysoką przyswajalnością. INSOL B miesza się z wodą w każdym stosunku. Daje doskonałe efekty w nawożeniu buraków, rzepaku i ziemniaków. Zalecany jest również do nawożenia roślin motylkowych, kukurydzy, warzyw i sadów. Możliwe jest stosowanie z wybranymi nawozami INSOL oraz środkami ochrony roślin.

INSOL Fos jest skoncentrowanym, klarownym roztworem zawierającym fosfor w formie najlepiej przyswajalnej przez rośliny, azot w postaci mocznika ułatwiający wnikanie nawozu do liści oraz żelazo skompleksowane za pomocą formuły AcINS. Jest nawozem płynnym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania upraw sadowniczych, warzywniczych oraz polowych. Możliwe jest stosowanie INSOL Fos z  roztworem mocznika Pulrea oraz wybranymi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL Ls-Fe jest płynnym nawozem zawierającym żelazo w postaci kompleksów z lignosulfonianami, zalecanym szczególnie do usuwania skutków niedoboru żelaza w uprawach ogrodniczych. Nawóz nie zawiera chlorków. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nawozu nie należy stosować na rozwinięte kwiaty i liście mające charakter dekoracyjny - nawóz może barwić płatki kwiatów. Nawóz można stosować łącznie z roztworami siarczanu magnezu oraz mocznika Pulrea. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL Ferro jest nawozem żelazowym zawierającym kationy Fe³+  w postaci chelatów EDTA. Zapewnia to doskonałą dostępność żelaza w stężonych roztworach NPKMg pożywek do fertygacji. Nawóz jest cieczą barwy ciemnoczerwonej mieszającą się z wodą i roztworami nawozów fosforowych, azotowych, potasowych, magnezowych i mikroelementowych bez strącania osadów. INSOL Ferro przeznaczony jest do sporządzania pożywek do fertygacji upraw szklarniowych w podłożach inertych (wełna mineralna keramzyt itp.) i w podłożach organicznych (substrat torfowy, maty kokosowa itp.). Może być również wykorzystywany do aplikacji dolistnej w celu szybkiego eliminowania niedoborów żelaza. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL 240 przeznaczony jest do uzupełniania niedoborów miedzi we wszelkiego rodzaju uprawach rolnych, ogrodniczych i sadowniczych (rośliny najbardziej narażone na niedobór miedzi to: pomidor, ogórki, koniczyna, lucerna, buraki, kukurydza, pszenica i pozostałe zboża). Jest cieczą koloru niebieskiego, mieszającą się z wodą w dowolnym stosunku. Miedź zawarta w preparacie jest całkowicie schelatowana za pomocą EDTA. Nawóz przeznaczony do stosowania dolistnego. Może być stosowany jako defoliant. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.