KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Kopalnia Wapienia Morawica S.A.

 

 

 

 

KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" S.A.
ul. Górnicza 42
26-026 Morawica k/Kielc

 

Wapno nawozowe Morawica, jest bezpiecznym, naturalnym produktem. Powstaje w wyniku zmielenia skały wapiennej o wyjątkowo dużej reaktywności. Posiada świadectwo kwalifikacji IUNG w Puławach zezwalające na zastosowanie go w rolnictwie ekologicznym.

 

Kopalnia Morawica

CaO

50 - 53%

MgO

1 - 2%

CaCO3

94 - 98%

MgCO3

1 - 3%

wilgotność

3 - 8%