KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Preparaty do ochrony kukurydzy

 

Herbicydy w ochronie kukurydzy

 

ADENGO 315 SC

 

Substancja czynna: izoksaflutol - 225 g, tienkarbazon metylu - 90 g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku,

szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice

Dawkowanie: 0,33 - 0,44 l/ha

Termin stosowania: Preparat można stosować przed wschodami lub krótko po wschodach rośliny uprawnej

(max do 2 liści kukurydzy).

Dostępne opakowania:  0,5l, 5l.

Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

LUMAX 537,5 SE

 

Substancja czynna: metolachlor-S - 312,5 g, terbutylazyna - 187,5 g, mezotrion - 37,5 g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne

Dawkowanie: 3,5 - 4 l/ha

Termin stosowania: Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub

bezpośrednio po wschodach (do fazy 3 liści rośliny uprawnej).

Dostępne opakowania:  1l, 5l, 20l, 200l.

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

 

 

ELUMIS 105 OD

 

Substancja czynna: mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: perz właściwy, chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne

Dawkowanie: 1-1,5 l/ ha

Termin stosowania: Zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy 8 liści

rośliny uprawnej).

Dostępne opakowania: 1l, 5l,

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

 

ZEAGRAN 340 SE

 

Substancja czynna: terbutylazyna - 250 g, bromoksynil - 90 g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne

Dawkowanie: 1,6-2,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny

wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści.

Dostępne opakowania: 1l,

Producent: F&N Agro Polska Sp. z o.o.

 

TITUS 25 WG

 

Substancja czynna: rimsulfuron - 25 %

Uprawa: kukurydza

Dawkowanie: 40-60g/ha

Zastosowanie: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita,

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat

szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny

Termin stosowania: w fazie 2-7 liści

Dostępne opakowania: 20g, 100g

Producent: Du Pont Poland Sp. z o.o.

 

HECTOR MAX 66,5 WG

 

Substancja czynna: dikamba - 55 %, nikosulfuron - 9,2 %, rimsulfuron - 2,3 %

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty dwuliścienne

Dawkowanie: 330-440g/ha

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 4-6 liści kukurydzy, gdy: - większość roślin perzu

osiągnęła wysokość 15-20 cm, - rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca

fazy krzewienia, - większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

Dostępne opakowania: 330g, 2200g

Producent: Du Pont Poland Sp. z o.o.

 

MAISTER POWER 42,5 OD

 

Substancja czynna: foramsulfuron - 31,5 g, tienkarbazon metylu-10g, jodosulfuron metylosodowy-1g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń

polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi,

rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, przetacznik

perski.

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (o terminie

zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów). Zabieg należy wykonać po

masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje

się w fazie siewek do fazy 2-4 liści. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej

wykonać gdy rośliny chwastnicy mają od 2 liści do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu

właściwego stosować górną zalecaną dawkę. Zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy

wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), nie później niż w fazie 6 liści właściwych kukurydzy. Perz

właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.

Dostępne opakowania: 1l, 5l

Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

 

Fungicydy w ochronie kukurydzy

 

RETENGO PLUS

 

Substancja czynna: piraklostrobina (F 500) 133 g/l, epoksykonazol 50 g/l

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 1 - 1,5 l/ha

Termin stosowania: od 60 cm wysokości aż do fazy kwitnienia kukurydzy.

Dostępne opakowania: 5l

Producent: BASF Polska Sp. z o.o.

 

 

QUILT XCEL 263,8 SE

 

Substancja czynna: azoksystrobina 141,4 g, propikonazol 122,4 g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: drobna plamistość liści kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 1 l/ha

Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od fazy rozwoju źdźbła

(wydłużenia pędu) do końca fazy kwitnienia.

Dostępne opakowania: 5l, 20l

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Insektycydy w ochronie kukurydzy

 

PROTEUS 110 OD

 

Substancja czynna: tiachlopryd 100g, deltametryna 10g

Uprawa: kukurydza

Zastosowanie: zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg od drugiej połowy lipca do połowy sierpnia, drugi zabieg od 7 d14 dni po

wykonaniu pierwszego zabiegu, lub niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia wyznaczonej przez

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Zastosowanie: ploniarka zbożówka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: Opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.

Dostępne opakowania: 250ml, 1l, 5l

Producent: Bayer Sp. z o.o.