KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Preparaty do ochrony ziemniaków

 

Herbicydy w ochronie ziemniaka

 

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

 

Substancja czynna: linuron - 450 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne

Dawkowanie: 1,5-2 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim

obredleniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków.

Producent: Adama Polska Sp. z o.o.

 

 

AGIL 100 EC

 

Substancja czynna: propachizafop - 100 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz

właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwałaDawkowanie: Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany. a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29). b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha Termin stosowania: Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30). c) zwalczanie perzu właściwego. Termin stosowania: Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych. Pierwszy zabieg: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Drugi zabieg: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania:

Producent: Adama Polska Sp. z o.o.

 

 

TARGA SUPER 05 EC

 

Substancja czynna: chizalofop-P etylu - 50 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: chwasty jednoliścienne

Dawkowanie: 0,75 - 1 l/ha - zwalczanie samosiewów zbóż od fazy 2 liści do fazy krzewienia 1 l/ha -

zwalczanie chwastnicy jednostronnej oraz owsa głuchego od fazy 2 liści do początku krzewienia 2 l/ha

- zwalczanie perzu w fazie 4-6 liści w dawce

Termin stosowania: Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin

ziemniaka ale przed zakryciem międzyrzędzi).

Producent: Nissan Chemical Europe S.A.R.L

 

 

 

SENCOR LICUID 600 S.C.

 

Substancja czynna: metrybuzyna - 600 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny,

maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny,

szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała

Dawkowanie: a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1 l/ha lub b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie) - pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha - drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania:

Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

ARCADE 880 EC

 

Substancja czynna: prosulfokarb - 800 g, metrybuzyna - 80 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, komosa biała, wilczomlecz

obrotny, żółtlica drobnokwiatowa, przytulia czepna, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, maruna

bezwonna, wiechlina roczna, rdest powojowy, rdest plamisty, psianka czarna, gwiazdnica pospolita,

tobołki polne, fiołek polny, wyczyniec polny, chwastnica jednostronna

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 4-5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną bezpośrednio po sadzeniu, do wysokości 5 cm rośliny

uprawnej.

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

 

 

TITUS 25 WG

 

Substancja czynna: rimsulfuron - 25 %

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita,

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat

szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz

obrotny

Dawkowanie:

Termin stosowania:

Producent: Du Pont Poland Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

PLATEEN 41,5 WG

 

Substancja czynna: flufenacet - 24 %, metrybuzyna - 17,5 %

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,

komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny,

poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity, owies głuchy, rdest powojowy

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po

obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

BASAGRAN 480 SL

 

Substancja czynna: bentazon - 480 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne

Dawkowanie: 3l/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm.

Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

 

 

Fungicydy w ochronie ziemniaka

 

 

ACROBAT MZ 69 WG

 

Substancja czynna: mankozeb - 60 %, dimetomorf - 9 %

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: alternarioza, zaraza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach. Wykonać od 3 do 8 zabiegów w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni. zaraza ziemniaka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: - na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach, - na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni zachowując krótszy odstęp między zabiegami w przypadku większego zagrożenia chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na zarazę. Środek stosować od 3 do 8 razy w sezonie wegetacyjnym. 2. POMIDOR W GRUNCIE zaraza ziemniaka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: 7 dni alternarioza Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: 7 dni antraknoza owoców Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać po wystąpieniu objawów choroby.

Producent:

 BASF Polska Sp. z o.o.

 

 

CABRIO DUO 112 EC

 

Substancja czynna: dimetomorf - 72 g, piraklostrobina - 40 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: zaraza ziemniaczana

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: - na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach - na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych Zabiegi wykonywać co 7-10 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Zastosowanie: alternarioza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, na dolnych liściach. Zabiegi wykonywać co 7-10 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Producent: BASF Polska Sp. z o.o.

 

 

POLYRAM 70 WG

 

Substancja czynna: metiram - 70 %

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: zaraza ziemniaczana, alternarioza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 kg/ha.Termin stosowania: Termin stosowania: Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Polyram 70 WG stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym, należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.

Producent: BASF Polska Sp. z o.o.

 

 

 

REVUS 250 SC

 

Substancja czynna: mandipropamid - 250 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: zaraza ziemniaka - nać i bulwy

Dawkowanie: 0,6 l/ha

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo i interwencyjnie nie wcześniej niż od fazy BBCH 51 

(początek rozwoju kwiatostanu), zgodnie z sygnalizacją lub gdy: - na odmianach wczesnych nastąpiło

zwarcie roślin w rzędach, - na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym

rejonie na odmianach wczesnych.

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.


 

 

ZAMPRO 56 WG

 

Substancja czynna: mankozeb - 48 %, ametoktradyna - 8 %

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: zaraza ziemniaka, alternarioza

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po

wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie. Zabiegi wykonywać w odstępach co 5-10

dni, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania. Maksymalna liczba zabiegów w

sezonie wegetacyjnym: 4

Producent: BASF Polska Sp. z o.o.

 

 

CARIAL STAR 500 SC

 

Substancja czynna: mandipropamid - 250 g, difenokonazol - 250 g

Uprawa: ziemniak   

Zastosowanie: alternarioza, zaraza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,6 l/haTermin stosowania: Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka):10 - 14 dni. Środek należy

stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w

danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).

Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

BANJO  500 SC

 

Substancja czynna: fluazynam - 500 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: zaraza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian

wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg

powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do

początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie od 1-3 zabiegów.

Zastosowanie: zaraza, zaraza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania

międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie od 3-5 zabiegów.

Odstęp miedzy zabiegami 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

Producent: Adama Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

BANJO FORTE 400 SC

 

Substancja czynna: fluazynam - 200 g, dimetomorf - 200 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: alternarioza, zaraza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Termin stosowania: Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. Zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknięcia liści (BBCH 59-91). Zaleca się wykonanie od 3 do 4 zabiegów.

Producent: Adama Polska Sp. z o.o.

 

 

QUANTUM 690 MZ

 

Substancja czynna: mankozeb - 600 g, dimetomorf - 90 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: alternarioza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 2 kg/ha.

Termin stosowania: Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian

wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, zabiegi

wykonywać co 10-14 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

Zastosowanie: zaraza ziemniaka

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka do

jednorazowego stosowania: 2 kg/ha.

Termin stosowania: Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: - na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach; - na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Następne zabiegi wykonywać co 10-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Producent: Adama Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Insektycydy w ochronie ziemniaka

 

ACTARA 25 WG

 

Substancja czynna: tiametoksam - 250 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: stonka ziemniaczana

Dawkowanie: 0,06-0,08 l/ha

Termin stosowania:

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

PROTEUS 110 OD

 

Substancja czynna: tiachlopryd - 100 g, deltametryna - 10 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: larwy stonki ziemniaczanej, chrząszcze stonki ziemniaczanej, stonka ziemniaczana

Dawkowanie: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka

środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy

widocznych pierwszych pojedynczych paków kwiatowych, pierwszego kwiatostanu na pędzie

głównym i nie później niż do widocznych pierwszych owoców maksymalnie 2 razy w sezonie

wegetacyjnym

Producent: Bayer Sp. z o.o.

 

 

BULLDOCK 025 EC

 

Substancja czynna: beta-cyflutryna - 25 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: larwy stonki ziemniaczanej, chrząszcze stonki ziemniaczanej, stonka ziemniaczana

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,3 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha

Termin stosowania:

Producent: Adama Polska Sp. z o.o.

 

 

APACZ 50 WG

 

Substancja czynna: chlotianidyna - 50 %

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: larwy stonki ziemniaczanej, chrząszcze stonki ziemniaczanej, stonka ziemniaczana

Dawkowanie: 40 g/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać okresie masowego składania jaj i wylęgu larw od fazy rozwoju

liści do końca fazy rozwoju kwiatostanu.

Producent: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.

 

 

NURELLE D 550 EC

 

Substancja czynna: chloropiryfos - 500 g, cypermetryna - 50 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: larwy, chrząszcze, stonka, stonka ziemniaczana

Dawkowanie: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka

dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.Termin stosowania: Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika

oraz bujnej naci ziemniaczanej.

Producent: Agriphar SA

 

 

KARATE ZEON 050 EC

 

Substancja czynna: lambda-cyhalotryna - 50 g

Uprawa: ziemniak

Zastosowanie: stonka, stonka ziemniaczana, larwy

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,16 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować

do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej

Zastosowanie: mszyca

Dawkowanie: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 0,16 - 0,2 l/ha

Termin stosowania:

Producent: Syngenta Polska Sp. z o.o.