KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Dupont
Dupont Polska Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa


Alert 375 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego  przed chorobami grzybowymi.

Opakowanie: 1 l

 

Chisel 75 WG 

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, zbożach jarych, lnie.

Opakowanie: 60 g

 

Granstar 75 WG + Trend 0,5 

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.


Granstar 75 WG

Charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.

 Opakowanie: 0,1 kg, 8 g

 

Titus 25 WG + Trend 0,5  

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Opakowanie: 0,1 kg, 20 g

 

Glean 75 WG 

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnieZawartość substancji biologicznie czynnej: Chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%. Środek przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, lnie oraz niszczenia szczawiu na użytkach zielonych.

Opakowanie: 24 g, 100 g