KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna”
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA

ul. Chemików 1 37- 310 Nowa Sarzyna

 

Maczuga 75 WG     

Maczuga 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej oraz życie. Maczuga 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Zastosowany przedwschodowo niszczy chwasty znajdujące się w fazie siewek. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przedwschodowo lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Środek Maczuga 75 WG może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5.

Opakowanie: 24 g, 100 g