KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

ważne strony www

 

Ważne strony www

Poniżej odnośniki do stron zawierających aktualne informacje dotyczące środków ochrony roślin

 

- etykiety - instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , pozwala zapoznać się z aktualnymi etykietami zarejestrowanych środków ochrony roślin.

- rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , zawiera między innymi informacje o terminach wygaśnięcia rejestracji poszczególnych preparatów oraz o podmiotach mających zezwolenie na ich obrót.

- wyszukiwarka środków ochrony roślin, pomocna przy dobieraniu odpowiednich preparatów.

- internetowy system sygnalizacji agrofagów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Nasiennych (PIORIN) . umożliwia określenie terminu nalotu owadów, bądź rozwoju chorób grzybowych.