KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Środki popr. strukt. gleby

 

P.P.H.U. BOGDAN
Bolesławowo 40/1
83-250 Skarszewy


UGmax urzyźniacz glebowy

 

Czym jest UGmax?

UGmax jest płynnym koncentratem zawierającym mikroorganizmy oraz makro i mikro elementy i służy do podnoszenia urodzajności gleby.

Mikroorganizmy z UGmax inicjują i przyspieszają procesy przetwarzania resztek pożniwnych, słomy, obornika (nawozów organicznych) i wraz z minerałami glebowymi tworzą próchnicę, naturalne siedlisko życia glebowego oraz magazyn składników pokarmowych dla roślin.UGmax - Użyźniacz Glebowy został wprowadzony do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G - 9/09.

UGmax można stosować w warzywnictwie, w uprawach polowych oraz sadowniczych. W rolnictwie konwencjonalnym, zintegrowanym oraz ekologicznym - Świadectwo Kwalifikacji nr NE/69/2006 IUNG - PIB w Puławach.

 

ZAKRES STOSOWANIA

UGmax inicjuje i przyspiesza procesy rozkładu masy organicznej i odbudowy próchnicy oraz wpływa na lepsze udostępnienie składników pokarmowych z form niedostępnych. UGmax można stosować w warzywnictwie, w uprawach polowych oraz sadowniczych.

 

DAWKI, SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA

UGmax należy stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego na każdy rodzaj gleby przed jej uprawą lub pogłównie. Najlepsze rezultaty osiąga się po zastosowaniu go na słomę, resztki pożniwne, (zamiast azotu) oraz na nawozy naturalne i wymieszaniu z glebą.

Pod jedną uprawę rocznie stosujemy średnio 0,9 l/ha w 200-300 l wody w jednym lub dwóch zabiegach. Od 0,6 l/ha na gleby w dobrej kulturze do 1,2 l/ha na gleby trudne w uprawie i zdegradowane oraz na duże ilości słomy lub obornika. Łączne nie przekraczać 1,5 l/ha rocznie.

W pierwszym roku stosowania celowym jest podzielenie zalecanej dawki na dwa zabiegi. Połowę dawki nanosimy przed uprawkami pożniwnymi, a drugą przed uprawkami siewnymi (to zalecenie nie dotyczy upraw bezorkowych).

W kolejnych latach UGmax należy stosować w jednej dawce lub podzielonej w ilości: od 0,3 do 0,6 l/ha na resztki pożniwne i 0,6 l/ha pogłównie.

Dawki powyżej 0,6 l/ha w jednym zabiegu stosować na resztki pożniwne i wymieszać z glebą.

Na glebach ubogich w azot UGmax zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu w ilości przewidzianej dla danej uprawy. Pogłównie UGmax należy stosować w dawce 0,6 l/ha w 250 do 300 l wody w następujących uprawach i fazach rozwojowych roślin. Zboża - od trzech liści do drugiego kolanka. Ziemniaki - od 10 cm wzrostu do zakrycia międzyrzędzi. Kukurydza - od pięciu liści do 50 cm wzrostu. Buraki - od trzech par liści do zakrycia międzyrzędzi.

Rzepak - od czterech liści i nie później niż do fazy zamkniętego, zwartego pąka kwiatowego.

Łubin, groch, peluszka, wyka i bobik - od 5 liści do 14 dni przed kwitnieniem. Trawy nasienne i trawniki - po ruszeniu wegetacji lub na początku odrastania trawy. Pogłównie w dni upalne UGmax stosować rano lub wieczorem, wilgoć (rosa, opady deszczu) przyspieszają wniknięcie preparatu do gleby. W uprawie warzyw UGmax zaleca się stosować doglebowo 0,9 l/ha w jednym lub dwóch zabiegach. W uprawach sadowniczych UGmax zaleca się stosować w dawce 0,6 l/ha - zabieg należy wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy początku kwitnienia lub po zbiorze owoców.

Do podlewania UGmax należy stosować w stężeniu 1 l na 1500 l wody (1ml na 1,5 l wody) w ilości od 0,6 do 1,2 l/ha rocznie. Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku UGmax należy stosować w dawce od 0,2 do 0,4 l na 10 m3.

Skuteczność działania UGmax i czas przywracania urodzajności gleby zależy od wielu czynników, m.in.: stopnia degradacji gleby, odczynu pH, poziomu nawożenia i ochrony roślin, terminu stosowania, wielkości dawki i poprawności zastosowania UGmax, ilości masy organicznej, stopnia wymieszania z glebą, warunków atmosferycznych, itp.

Wapnowanie - UGmax działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy przy pH zbliżonym do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb bardzo kwaśnych należy wspomóc wapnowaniem. Wapno węglanowe i naturalne możemy stosować razem z UGmax, a wapno tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed zastosowaniem UGmax.

Przed zastosowaniem UGmax należy zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie.

Systematyczne stosowanie UGmax podnosi urodzajność gleby i umożliwia uzyskiwanie wysokich i stabilnych plonów zwiększając opłacalność produkcji rolnej