KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania 27.03.2017r

 

Zadanie nr 1 - Zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania kukurydzy.
Zadanie nr 2 - Zakup maszyn i urządzeń do magazynowania kiszonki z kukurydzy oraz przygotowyjących produkt do sprzedaży.
Zadanie nr 3 - Zakup oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem oraz sterowania procesem produkcji
                         i magazynowania - 1 kpl.

Zadanie nr 4 - Pompy ciepła do ogrzewania ichłodzenia hali produkcyjnej - 1 kpl.


Zapytanie ofertowe 09.03.2017r

 

Skłodowski Spółka Jawna przedstawia zapytanie ofertowe na realizację inwestycji w ramach poddziałania:

 

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nim lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, według zadań wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie nowoczesnej i zautomatyzowanej linii produkcyjnej do wytwarzania i konfekcjonowania produktów paszowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Projekt technologiczny

Załącznik nr 2 Przedmiar robót pompy ciepła. Kosztorys ofertowy.

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Wzór umowy

 

 

 

Projekt UE 11.09.2017 10:38

     ...

Czytaj więcej »