KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

Projekt UE

W wyniku realizacji projektu utworzono kompleksową, nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną linię do przetwarzania
i pakowania kiszonki. Zakupione zostały urządzenia charakteryzujące się zdecydowanie wyższym zaawansowaniem technologicznym, większą wydajnością i wyższym stopniem automatyzacji.

Efekty projektu:

1. Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji gotowej paszy dla zwierząt
2. Zwiększenie mocy produkcyjnych
3. Poprawa opłacalności produkcji